logo
Openingstijden
maandag gesloten
dinsdag t/m vrijdag 13:00 - 17:00 uur
zaterdag en zondag 13:00 - 16:00 uur

Soort van de maand

Wat staat er in juni centraal?
Lees verder >>>


foto: Julian Overweg

logo
Openingstijden
maandag gesloten
dinsdag t/m vrijdag 13:00 - 17:00 uur
zaterdag en zondag 13:00 - 16:00 uur

Project ‘Hardenberg geeft stadsvogels onderdak. U ook?’

Dieren in de stad krijgen, door onze manier van bouwen en leven, steeds minder gelegenheid om te broeden en te schuilen. Vooral stadsvogels, zoals de Huiszwaluw, Gierzwaluw en Huismus hebben het moeilijk. Door sloop en renovatie verdwijnen hun broedplaatsen. Veranderingen in bouwstijl en bouwmaterialen maken het voor hen bovendien steeds moeilijker om nieuwe, geschikte nestplaatsen te vinden. Van de Huiszwaluw is het aantal broedparen met maar liefst 70% afgenomen en het aantal Huismussen is gehalveerd. 
    
Gemeente Hardenberg keert het tij
Aangespoord door een geldinzamelingsactie van basisschool ‘t Spectrum, om de zwaluwen in de gemeente te helpen, heeft Johan Poffers het initiatief genomen tot project ‘Hardenberg geeft stadsvogels onderdak. U ook?’ In het project hebben gemeente, natuuractiviteitencentrum De Koppel en Woningstichting Beter Wonen Vechtdal de handen ineengeslagen. Samen streven zij ernaar om in alle daarvoor geschikte nieuwbouwprojecten nieuwe of vervangende nestgelegenheden te creëren. De gemeente Hardenberg biedt in het Masterplan Centrum Hardenberg ruimte voor stadsvogels, door nestkasten toe te passen in nieuwbouw- en renovatieprojecten. Bij de bouw van het LOC zijn  maar liefst 90 gierzwaluwkasten geplaatst. 
  
Ook u kunt helpen!
De Koppel stimuleert particulieren om nestkasten voor stadsvogels op te hangen. Door middel van eenvoudige, vaak goedkope ingrepen nemen de kansen voor verschillende soorten stadsvogels beduidend toe. Wilt u hier meer over weten of een nestkast aanschaffen? Breng dan een bezoek aan De Koppel en laat u informeren over nestkastmogelijkheden. U kunt bij ons ook een nestkast kopen.