logo
Openingstijden
maandag gesloten
dinsdag t/m vrijdag 13:00 - 17:00 uur
zaterdag en zondag 13:00 - 16:00 uur

Soort van de maand

Wat staat er in september centraal?
Lees verder >>>


foto tienvleklieveheersbeestje: Julian Overweg

logo
Openingstijden
maandag gesloten
dinsdag t/m vrijdag 13:00 - 17:00 uur
zaterdag en zondag 13:00 - 16:00 uur

Het jaarthema van 2017 is 'Biodiversiteit'.

In de Natuurontdekhoek van De Koppel zijn 12 vakken ingericht. Ieder vak belicht een onderwerp dat met het jaarthema te maken heeft.

December
Onder “Biodiversiteit” verstaan we “de verscheidenheid aan, en samenhang van flora en fauna”, ook wel “Soortenrijkdom” genoemd.
Het ene type landschap is soortenrijker dan het andere. Hoe dat komt willen we aan de hand van een paar kenmerkende landschapstypen laten zien. Wij beperken ons tot Reest en Vecht en omgeving. Landschapstypen zijn bepalend voor deze soortenrijkdom.

Stadsnatuur
Ook in de stad probeert men weer meer de soortenrijkdom op te vijzelen. Het aanleggen van leefgebieden voor bedreigde dier- en plantensoorten heeft de aandacht. Inrichting van parken, tuinen, ophangen van nestkasten. Ook bouwkundige ingrepen, zoals het weer toegankelijk maken van daken voor vogels die graag onder dakpannen broeden. Een grote biodiversiteit is het gevolg.

Kenmerkende soorten: koninginnekruid, langbladig ereprijs, meerkoet, kokmeeuw, gierzwaluw, zwartkop, dwergvleermuis, hermelijn, steenmarter.
 

Foto: kokmeeuw (internet)