logo
Openingstijden
maandag gesloten
dinsdag t/m vrijdag 13:00 - 17:00 uur
zaterdag en zondag 13:00 - 16:00 uur

Soort van de maand

Wat staat er in september centraal?
Lees verder >>>


foto: internet

Het jaarthema van 2017 is 'Biodiversiteit'.

In de Natuurontdekhoek van De Koppel zijn 12 vakken ingericht. Ieder vak belicht een onderwerp dat met het jaarthema te maken heeft.

September
Onder “Biodiversiteit” verstaan we “de verscheidenheid aan, en samenhang van flora en fauna”, ook wel “Soortenrijkdom” genoemd.
Het ene type landschap is soortenrijker dan het andere. Hoe dat komt willen we aan de hand van een paar kenmerkende landschapstypen laten zien. Wij beperken ons tot Reest en Vecht en omgeving. Landschapstypen zijn bepalend voor deze soortenrijkdom.

Water, stilstaand
Oude rivierbochten. Oude meanders. Zichtbare “verlandingsprocessen”. We spreken van een verlandingsproces als er in water plantengroei ontstaat. Dit kan in zwakstromend of stilstaan water plaatsvinden. Deze plantengroei zal na verloop van tijd zo dominerend zijn, dat het water verdreven wordt en je zelfs over de plantenmassa kunt lopen. Dat hele proces, dat tientallen jaren kan duren, heet verlandingsproces. In van de rivier afgesloten oude armen treedt dit proces op.
  
Kenmerkende soorten: pijlkruid, fonteinkruid, kikkers, padden, winterkoning, tjiftjaf, egel.  


Foto: pijlkruid (internet)