logo
Openingstijden
maandag gesloten
dinsdag t/m vrijdag 13:00 - 17:00 uur
zaterdag en zondag 13:00 - 16:00 uur

Soort van de maand

Wat staat er in november centraal?
Lees verder >>>


foto: internet

Het jaarthema van 2017 is 'Biodiversiteit'.

In de Natuurontdekhoek van De Koppel zijn 12 vakken ingericht. Ieder vak belicht een onderwerp dat met het jaarthema te maken heeft.

November
Onder “Biodiversiteit” verstaan we “de verscheidenheid aan, en samenhang van flora en fauna”, ook wel “Soortenrijkdom” genoemd.
Het ene type landschap is soortenrijker dan het andere. Hoe dat komt willen we aan de hand van een paar kenmerkende landschapstypen laten zien. Wij beperken ons tot Reest en Vecht en omgeving. Landschapstypen zijn bepalend voor deze soortenrijkdom.

Afgegraven hoogveen op zand
Dit zijn de afgegraven hoogveen terreinen. Vroeger als woeste gronden in gebruik bij de marken voor beweiding met schapen, steken van plaggen e.d. Nu hebben ze een agrarisch gebruik. De natuurwaarde is gering. Op sommige onbruikbare stukjes en in brede bermen is nog wat van de vroegere natuurwaarde te vinden. Met bloemrijk “akkerrandenbeheer” probeert men wat soortenrijkdom terug te winnen.

Kenmerkende soorten zijn: braam, berk, veldmuis, mol, torenvalk, houtduif.
 

Foto: veldmuis (internet)