logo
Openingstijden
maandag gesloten
dinsdag t/m vrijdag 10:00 - 17:00 uur
zaterdag en zondag 13:00 - 16:00 uur

Soort van de maand

Wat staat er in maart centraal?
Lees verder >>> 


foto: Ron Goosselink

logo
Openingstijden
maandag gesloten
dinsdag t/m vrijdag 10:00 - 17:00 uur
zaterdag en zondag 13:00 - 16:00 uur

Nieuwe foto-expositie bij De Koppel

Vanaf heden t/m eind december zijn er natuurfoto’s te bekijken van Harry Kruiper. De beelden zijn divers en de naam van de expositie is dan ook ‘Varia natuur in regio Hardenberg’.

Harry heeft altijd al passie voor de natuur algemeen en de vogels in het bijzonder gehad. Maar tegen het bereiken van de AOW leeftijd kreeg die bewondering meer aandacht. Als lid van IVN Hardenberg-Gramsbergen organiseerde hij destijds excursies en deed hij promotie- en communicatie-activiteiten, waaronder de redactie van het verenigingsblad. Samen met Wiebe Tolman verzorgden zij destijds uitgebreide vogelkenniscursussen, incl. excursies. Harry: ‘Een prachtig moment was, dat we met de cursisten op een vroege ochtend op de P-plaats Clara Feyoena Heem aankwamen en direct na het uitstappen oog in oog stonden met een drietal goudvinken. In alle rust struinden ze langs bloesems en knoppen om zich te goed te doen. Een prachtig schouwspel.’

De expo
De beelden zijn op diverse plaatsen in de regio Hardenberg tot stand gekomen. Met name ook tijdens een boottocht over de Vecht tussen Hardenberg en Mariënberg. Al varend werden foto’s gemaakt, waarbij een plots opdoemende momentopname van de natuur de voorrang kreeg boven een hoge beeldkwaliteit. Of eens zoals die van een groepje koperwieken in de voortuin, die op de hulstbessen af kwamen. Terwijl soortgenoten het hazenpad kozen, verschool de koperwiek zich min of meer achter een tros hulstbessen. En zo was er een kort moment om de vogel vanuit de woonkamer door het dubbelzijdig glas vanaf anderhalve meter vast te leggen.  
Met dank aan Anko Zwerver voor de prettige samenwerking bij het printen en uitbeelden van de natuurfoto’s op polystyreen materiaal. 

De Koppel is te vinden aan de Vechtstraat 8 te Hardenberg, tel. 0523 273388. Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur, zaterdag en zondag van 13.00 tot 16.00 uur. 

De Koppel is ook een van de 5 Anjerpunten in het Vechtdal!
=========================================================================

Voor de liefhebber hieronder wat meer informatie over de foto’s!

De inktzwam voelt zich kennelijk altijd en overal thuis!
Is het niet op een koude winterse morgen in het Gemeentebos, dan wel langs het fietspad op industrieterrein Haardijk. Daar liet de zwam zich in verschillende stadia zien.

De Vecht kent zijn diverse zijtakken. De meeste om de natuurlijke omgeving vrijelijk in stand te houden, aangegeven door een verbodsbord. Maar soms ook met een open natuurlijke doorgang naar privéterreinen. Er vormt zich een bijzonder gebiedje.

De bovist is een bolronde wilde paddenstoel zonder hoed of steel. Zoals hier in het nog ‘jonge’ natuurgebied Rheezermaten. Net zoals hier, ontplooien ze zich van eind mei tot eind september in weilanden, vochtige loofbossen en parken. Dit exemplaar manifesteert zich met een afwijkende, wat grillige vorm. Op de achtergrond gloort de industrie van Hardenberg.  

Koperwieken zijn alleen in en rond de winter te zien, vooral op besdragende struiken in parken en tuinen en op weilanden. Zo ook een groepje dat door de voortuin in Baalder trok. Dat de leerachtige bladeren getand en voorzien zijn van stekels deert ze niet. Zeker niet als de bes voor hen ideaal voedsel is. Terwijl zijn soortgenoten de menselijke aanwezigheid in de kamer niet vertrouwden, verliet deze niet zijn ‘restaurant’ en hield deze zich in de dekking van zijn maaltijd. 

Zieke groenling, wat zielig
Elke winter doen de groenlingen zich in de voortuin tegoed aan de gepelde zonnepitten uit een voederautomaat. Een prachtige beleving. Heel kunstig rollen ze supersnel het schilletje om het pitje weg voordat ze het naar binnen slikken. Dit jaar werd er eentje ziek. Twee dagen lang zag je het vogeltje lijden… opeens was hij weg. Helaas?

Baalder Uiterwaard, hoog water en … de zwarte zwaan!
Aan de Vecht bij Baalder werd ruimte gecreëerd voor water, natuur en natuur-inclusieve landbouw.     Het zomer- en winterbed van de Vecht werd opnieuw ingericht. Tijdens de eerste hoogwaterstand begin dit jaar verscheen de eenzame zwarte zwaan er. 
Momenteel broeden naar schatting 60-70 paren in Nederland. Daarnaast zwerven tientallen niet-broedvogels door ons land. De zwarte zwaan dus, die van alle zwanen de langste hals heeft ….  

Varend op de Vecht …. opeens de blauwe reiger
De blauwe reiger is een algemene vertegenwoordiger van de reigerfamilie, alhoewel de grote zilverreiger ook snel in aantal toeneemt. Al varend vloog dit exemplaar plots vanaf de oever op met in de vage achtergrond veel Jakobskruiskruid. Een ander exemplaar vloog bijna gelijktijdig aan de andere kant van de boot in tegengestelde richting. 

Kleine egelskop bij gemaal Willem Snel  
Het is de meerjarige waterplant uit de Lisdoddefamilie. Men herkent hem aan de onvertakte stengel met bolvormige bloemhoofdjes. Onder in de bleiwijze staan de vrouwelijke bloeiende en bovenin de mannelijke bloeiende hoofdjes. De laatste zijn tijdens de bloei geel van kleur, de bloemdekbladen van de vrouwelijke bloemen zijn lichtgroen van kleur. De bladeren zijn in doorsnee driehoekig en van onderen scherp gevouwen.
 
Pijlkruid in de Vecht
Pijlkruid is een waterplant uit de waterweegbreefamilie. De naam verwijst naar de vorm van de bladeren, naar de pijl. De bloemen groeien in langwerpige bloeiwijzen en hebben driekantige stengels. Ze bestaan uit drie vrije kroonbladeren en drie groene kelkbladeren. De vruchten zijn klein.

Vecht en natuur, beleving vanaf het water 
Het is genieten op de regenwaterrivier de Vecht en in het Vechtdal. Een prachtig gebied dat rust en respect verdient. Voor planten en dieren en ook voor belanghebbende partijen als grondeigenaren. Blijf als recreant verrast worden. In die waterrijke natuur met de kruidenrijke graslanden waar de grazende en herkauwende koeien tot aan stad Hardenberg een vertrouwd gezicht geworden zijn.
 
Oeverzwaluwen en hun broedgebied
Door het destijds aankoppelen van de oude meander Uilenkamp bij Diffelen is de Vecht met ruim vijfhonderd meter verlengd. De oeverzwaluw graaft in de toen ontstane steile aarden wanden 40 tot 150 cm diepe nestgangen. Vooral die steilwanden hebben de voorkeur. 

Parelstuifzwam
Het is een witte stuifzwam, die redelijk algemeen voorkomt. Wanneer deze buikzwamsoort rijp is, komen de sporen vrij uit een centrale opening aan de bovenkant van het vruchtlichaam. Het oppervlak is dan bedekt met talrijke wratjes en kegelvormige stekeltjes. Op dit exemplaar zijn ook wat vraatsporen zichtbaar.  

Jonge futen 
De fuut is de meest algemeen voorkomende soort in ons land. Hij komt als broedvogel voor in allerlei soorten wateren. Aan land beweegt hij zich wat onbeholpen voort en is daarom slechts zelden te zien. Futen paren soms al vroeg in het jaar met daarbij spectaculaire baltsrituelen. Het is een van de weinige vogels die tot in het najaar jongen kunnen krijgen. De jongen zijn zwart-wit gestreept. Met die zebrastrepen zijn ze een opvallende verschijning in vogelland. Dit trio was korte tijd gescheiden van de moeder geraakt en wist kennelijk zo snel niet welke kant ze uit moesten zwemmen.