logo
Openingstijden
maandag gesloten
dinsdag t/m vrijdag 10:00 - 17:00 uur
zaterdag en zondag 13:00 - 16:00 uur

Soort van de maand

Wat staat er in april centraal?
Lees verder >>> 


foto: Ron Goosselink

logo
Openingstijden
maandag gesloten
dinsdag t/m vrijdag 10:00 - 17:00 uur
zaterdag en zondag 13:00 - 16:00 uur

Biodiversiteit: hoe meer soorten hoe meer vreugd

De Koppel en de gemeente Hardenberg zijn in 2002 gestart met het project “Biodiversiteit”. Biodiversiteit wordt in het project beschouwd als “de verscheidenheid aan en samenhang van flora en fauna”. De eerste doelstelling was een rapport over de biodiversiteit in Hardenberg. De tweede doelstelling bestond uit de ontwikkeling en ingebruikname van een digitale databank voor flora en fauna.

Databank natuurgegevens
Inmiddels is onze databank operationeel en verzamelen we natuurgegevens uit het hele Vechtdal. Met deze databank kunnen we alle waarnemingen opslaan en verwerken tot visuele informatie in de vorm van soortentabellen, soortkaarten, natuurwaardenkaarten en trendberekeningen. De databank is via de gemeente aangesloten op de NDFF, de Nationale Databank Flora en Fauna.
Met de gegevens kunnen door derden verkenningen worden gedaan voor toetsingen in het kader van de Flora- en Faunawet. Maar ook kan, onder voorwaarden, informatie worden gegeven aan burgers, recreanten en scholen.

Doet u mee?
Iedereen is welkom om te helpen bij het vullen van onze databank. Als beginner kunt u met een eenvoudig telformulier aan de slag. Deze is verkrijgbaar bij De Koppel. Bij De Koppel is ook een waaier verkrijgbaar met veel voorkomende plant- en diersoorten om de herkenning wat makkelijker te maken. In de mediatheek van De Koppel zijn vele naslagwerken om bij twijfel nazoekwerk te doen. Als u waarnemingen aanlevert kijken wij of deze geschikt zijn om in de database op te nemen.
Hebt u de smaak te pakken, of wilt u meteen wat hoger inzetten, dan kunt u samenwerken met andere inventarisatievrijwilligers, bijvoorbeeld bij het IVN, SNNO of NICHE.
Voor adressen van deze organisaties zie onder Groene groepen.