logo
Openingstijden
maandag gesloten
dinsdag t/m vrijdag 13:00 - 17:00 uur
zaterdag en zondag 13:00 - 16:00 uur

Soort van de maand

Wat staat er in juni centraal?
Lees verder >>>


foto: Ron Goosselink

logo
Openingstijden
maandag gesloten
dinsdag t/m vrijdag 13:00 - 17:00 uur
zaterdag en zondag 13:00 - 16:00 uur

Weidevogelbescherming Hardenberg   

Onderstaande beelden zien wij als vrijwilligers van de weidevogelbescherming graag: de ontwikkeling van ei naar jong naar volwassen vogel.

Maar helaas zien we dat steeds minder. Het gaat door allerlei oorzaken niet goed met de weidevogels als grutto, kievit, scholekster, wulp en tureluur.

Oorzaken van achteruitgang
1. intensivering van de landbouw
2. zakken grondwaterstand door het te snel afvoeren van regenwater
3. versnippering van de landbouwgronden (infrastructuur, woningbouw)
4. verstedelijking van de landbouwgronden ( woningbouw, recreatie)
5. predatie( het opeten van het ene dier door het andere dier)
6. plezierjacht op de vogels in Zuid-europese landen

Vrijwilligers


 Ze proberen in goede samenwerking met de agrariërs het aantal weidevogels te vergroten. Dit gebeurt door:

· het plaatsen van nestbeschermers in weilanden
· nesten markeren met stokken zodat deze bij werkzaamheden te zien zijn
· vóór het maaien jonge grutto’s uit het lange gras verjagen met plastic zakken aan stokken
· nesten beschermen tijdens het bemesten

Alle waarnemingen en resultaten worden genoteerd. De gegevens worden opgestuurd naar Landschap Overijssel. Deze gegevens zijn erg belangrijk om de politiek te laten zien dat er maatregelen nodig zijn om de weidevogels te redden.

Belangstelling?
Genieten van de natuur en tegelijk vogels helpen te overleven? Neem dan contact op met:

B. Stegeman
tel. 06-53232567