logo
Openingstijden
maandag gesloten
dinsdag t/m vrijdag 10:00 - 17:00 uur
zaterdag en zondag 13:00 - 16:00 uur

Soort van de maand

Wat staat er in juli centraal?
Lees verder >>> 


foto: Jari Kampjes

logo
Openingstijden
maandag gesloten
dinsdag t/m vrijdag 10:00 - 17:00 uur
zaterdag en zondag 13:00 - 16:00 uur

WBE’s: de Wildbeheereenheden   

In de gemeente Hardenberg zijn drie wildbeheereenheden (WBE's) actief; WBE De Akkerlanden, WBE Tussen Vecht en Dedemsvaart en WBE De Vechtstroom. In een werkgebied van ca. 23.000 ha. zorgen de WBE’s voor wildinstandhouding, wildbescherming, wildverzorging en verantwoorde bejaging. Een WBE bestaat in de regel uit jagers, jachtopzieners, boeren, grondeigenaren, jachthonden bezitters en natuurliefhebbers. Het aantal leden en donateurs bedraagt ongeveer 170.

Acties in het veld
Het wildbeheer gebeurt volgens een (door de provincie Overijssel goedgekeurd) Wildbeheerplan. Hierin worden biotoop en wildstand beschreven en worden de geplande activiteiten van vermeld, zoals: het afschot van verschillende wildsoorten, aantalbeheer, schadebestrijding en beschermingsmaatregelen.
Concreet betekent dit:
· Houden van natuurschoonmaakdagen
· Plaatsen van reewildspiegels
· Houden van reewild surveillance langs het Overijsselse kanaal*
· Houden van jachtdagen
· Aanleg en instandhouden van drinkpoelen
· Aanleg en instandhouding van wildweiden en voerakkers van Staatsbosbeheer
· Het dunnen en onderhouden van houtwallen en singels
· Opstellen van wildbeheerplannen
· Houden van wildtellingen en inventarisaties
· Het bestrijden van wildschade

* Reewildsurveillance
Elk jaar organiseren WBE De Akkerlanden en WBE De Vechtstroom een reewild surveillance langs het Overijsselse kanaal. De surveillance is bedoeld om het reewild dat per ongeluk in het kanaal terecht gekomen is te redden. De oevers van het kanaal zijn kunstmatig aangelegd en daardoor zeer stijl en hoog. Hierdoor kunnen de reeën, die overigens goed kunnen zwemmen, niet zelf weer aan land komen. De reeën die levend uit het kanaal worden gered, worden weer in een willekeurig stuk bosterrein losgelaten, waarna deze zich weer snel bij een andere sprong reeën aansluiten. In 2003 zijn 28 reeën uit het kanaal gehaald, waarvan 8 levend.
Mocht u zelf een ree in het water aantreffen, neem dan contact op met dierenpension Adams in Bergentheim, tel. 0523-231283. Deze heeft de middelen om het ree uit het water te halen.

Meer informatie
Wilt u meer weten over de WBE’s en wat de jagers allemaal nog meer doen, neem dan zonder aarzelen contact op met uw plaatselijke wildbeheerder. Deze zal u dan uitleggen dat de jager meer doet dan dat wat de meeste mensen denken.

WBE De Akkerlanden, de heer R. Marissen: tel. 0523-260202
WBE De Vechtstroom, de heer J. Slatman: tel.: 0524-561264
WBE Tussen Vecht en Dedemsvaart, de heer Wiechers: tel: 0523-263302