logo
Openingstijden
maandag gesloten
dinsdag t/m vrijdag 13:00 - 17:00 uur
zaterdag en zondag 13:00 - 16:00 uur

Soort van de maand

Wat staat er in augustus centraal?
Lees verder >>>


foto: Bert Stegeman

logo
Openingstijden
maandag gesloten
dinsdag t/m vrijdag 13:00 - 17:00 uur
zaterdag en zondag 13:00 - 16:00 uur
Dinosauriërs
Heel 2020 staat bij De Koppel in het teken van de dinosauriërs. Een tot de verbeelding sprekende groep dieren, die zo’n 65 miljoen jaar geleden bijna volledig uitstierf. De oorzaak was waarschijnlijk een enorme meteorietinslag, die de aarde in een wolk stof hulde. Hierdoor kregen planten geen zonlicht meer, hadden de planteneters geen voedsel meer en waren uiteindelijk ook de vleeseters aan de beurt.
Toch heeft een aantal dinosauriërs het overleefd, namelijk de vliegende soorten, nu de vogels! Als soort van de maand schenken we in 2020 aandacht aan een 12-tal van die oersoorten. Dit kunnen ook planten of bomen zijn. 

Augustus - levendbarende hagedis

Herkenning
De levendbarende hagedis is een relatief kleine soort met een maximale totale lengte van 18 cm. Deze lengte wordt maar zelden bereikt. De tekening is zeer variabel. De grondkleur is bruin, met soms een groenige of rossig-bronsachtige glans. De mannetjes van de levendbarende hagedis hebben een oranje buik met veel zwarte stipjes daarop. Vrouwtjes hebben een gelige buik zonder stipjes.

Voortplanting
Levendbarende hagedissen zijn, zoals de naam al zegt, eierlevendbarend. De eieren komen in het moederlichaam tot ontwikkeling en komen tijdens of zeer kort nadat ze zijn afgezet, uit. De legselgrootte is sterk afhankelijk van de grootte van het vrouwtje en varieert tussen de drie en acht jongen met een gemiddelde van 5,6. De hoogste in de vrije natuur vastgestelde leeftijd bedraagt acht jaar. Gemiddeld worden echter leeftijden van drie tot vier jaar bereikt.

Levenswijze
Heide en hoogveen vormen de voorkeurshabitat. De soort komt ook voor in open bossen en ruige graslanden, in bermen van (spoor)wegen en in een beperkt deel van de duinen. Levendbarende hagedissen eten voornamelijk geleedpotigen, waaronder veel spinnen.

Verspreiding
De levendbarende hagedis komt voor op het grootste deel van de Nederlandse zandgronden en in Zuid-Limburg. 

Bedreiging en bescherming
De levendbarende hagedis heeft in de Rode Lijst de status Gevoelig. De soort is beschermd volgens de Wet Natuurbescherming (Nationaal beschermd, sinds januari 2017). 

Bron: RAVON