logo
Openingstijden
maandag gesloten
dinsdag t/m vrijdag 13:00 - 17:00 uur
zaterdag en zondag 13:00 - 16:00 uur

Soort van de maand

Wat staat er in oktober centraal?
Lees verder >>>


foto: Ron Goosselink

logo
Openingstijden
maandag gesloten
dinsdag t/m vrijdag 13:00 - 17:00 uur
zaterdag en zondag 13:00 - 16:00 uur

Vogels

Gedurende 2021 wordt er elke maand een vogelsoort uit de gemeente Hardenberg in het zonnetje gezet. Op deze website en op floraenfaunahardenberg.nl (van IVN Hardenberg-Gramsbergen) wordt deze dan vermeld.  

Het Soort van de Maand-project bestaat al jaren, maar in het nieuwe jaar doen de facebookgroep Natuur in Hardenberg en omroep NOOS voor het eerst mee! De volgende soorten komen in 2021 aan de orde:

Januari: Toendrarietgans
Februari: Wulp
Maart: Fazant
April: Groene specht
Mei: Heggenmus
Juni: Boomkruiper
Juli: Huiszwaluw
Augustus: Buizerd
September: Holenduif
Oktober: Dodaars
November: Kauw
December: Zwarte mees.

Oktober - dodaars
De dodaars is de kleinste fuut van Europa en is een schuwe watervogel die niet snel opvalt. De fuut kennen de meeste mensen wel, maar zijn veel kleinere broertje is toch minder bekend. De dodaars is echter wel een vogel die in veel “natte” gebieden voorkomt. Tijdens het broedseizoen heeft de dodaars een donkerrode kop en hals en een klein geel vlekje op de snavel. Ze zijn niet groter dan een gebalde vuist. Vanaf de nazomer beginnen ze te ruien en krijgen ze een onopvallend bruin kleed, maar de lichte stuit valt meestal goed op. Aan zijn witte achterwerk dankt de vogel ook zijn naam; het is namelijk een soort verbastering van “dodde-aars” (dodde = pluk of dons). 
Ze broeden door heel Nederland in gebieden met moerassen, vennen of langs randen van meren. De dodaars kan meerdere nesten per jaar grootbrengen van april tot augustus. Ze maken hun nest net boven het water van plantaardig materiaal. Tijdens het broedseizoen maken ze een soort hinnikende roep, waaraan ze ook goed te herkennen zijn. Ze zoeken hun voedsel voornamelijk onder water en duiken op zoek naar insecten en larven in het water. De soort broedt in deze regio voornamelijk bij de Vloeivelden en bij de Engbertsdijksvenen, maar buiten het broedseizoen zijn ze ook op andere plekken met water te vinden. Wanneer de vorst zijn intrede doet, trekken steeds meer dodaars richting de Zeeuwse delta. Midden in de winter zijn langs de Oosterschelde en het Grevelingenmeer soms wel tientallen dodaarzen bij elkaar te zien. Dat zijn dan niet alleen broedvogels uit Nederland, maar ook uit Scandinavië, Duitsland en de Baltische Staten.

Tekst: Jari Kampjes
Foto: Ron Goosselink