logo
Openingstijden
maandag gesloten
dinsdag t/m vrijdag 13:00 - 17:00 uur
zaterdag en zondag 13:00 - 16:00 uur

Soort van de maand

Wat staat er in januari centraal?
Lees verder >>>


foto: Ron Goosselink

logo
Openingstijden
maandag gesloten
dinsdag t/m vrijdag 13:00 - 17:00 uur
zaterdag en zondag 13:00 - 16:00 uur

Vogels

Gedurende 2021 wordt er elke maand een vogelsoort uit de gemeente Hardenberg in het zonnetje gezet. Op deze website en op floraenfaunahardenberg.nl (van IVN Hardenberg-Gramsbergen) wordt deze dan vermeld.  

Het Soort van de Maand-project bestaat al jaren, maar in het nieuwe jaar doen de facebookgroep Natuur in Hardenberg en omroep NOOS voor het eerst mee! De volgende soorten komen in 2021 aan de orde:

Januari: Toendrarietgans
Februari: Wulp
Maart: Fazant
April: Groene specht
Mei: Heggemus
Juni: Boomkruiper
Juli: Huiszwaluw
Augustus: Buizerd
September: Holenduif
Oktober: Dodaars
November: Kauw
December: Zwarte mees.

Januari - toendrarietgans
We beginnen met de Toendrarietgans, in januari. Meedoen met het project? Voorzie je foto’s van de maandvogels in Natuur in Hardenberg van de tag ‘Soort van de Maand’ (vooruitwerken mag; zie de lijst hierboven). Elke maand draait er op één van de schermen in De Koppel een PowerPoint met die foto’s die Natuur in Hardenberg van die soort hebben verzameld. Bij jouw foto’s staat daarin uiteraard je naam vermeld. Let wel op: alleen foto’s met de tag ‘Soort van de Maand' worden gebruikt. 

De toendrarietgans is in Nederland een echte wintergast. Deze ganzensoort broedt op de Siberische toendra’s in vennen, moerassen en poelen op de afgelegen delen van Rusland. Bij hoge uitzondering broedt een enkel paar toendrarietganzen in Nederland, maar nagenoeg alle toendrarietganzen vliegen naar Noord-Rusland om te broeden. Na het broedseizoen vliegen de meeste ganzen richting het zuidwesten. De meeste van deze ganzen blijven in Duitsland, Denemarken en Zweden in de winter, maar naarmate het kouder wordt, trekken er steeds meer naar Nederland. Vanaf oktober zijn ze ook steeds meer in ons land te zien. Ze zijn dan in grote groepen te vinden op de akkers, soms wel met duizenden bij elkaar. Op de akkers voeden ze zich voornamelijk met gras en oogstresten van mais en granen. Ze zoeken ook regelmatig het gezelschap op van andere soorten ganzen als grauwe ganzen, kleine rietganzen en kolganzen die ook in Nederland overwinteren.


De toendrarietgans is een redelijk grote gans met een grotendeels donkerbruin uiterlijk.  Ze zijn te herkennen aan de oranje poten en een oranje band over de snavel (bij de kleine rietgans zijn deze beide roze gekleurd). In december en januari zijn de meeste toendrarietganzen in Nederland te vinden. De meeste overwinteren in Groningen en Drenthe, maar je kunt ze in de winter in het hele land tegenkomen. Naar schatting van Sovon zijn er dan maximaal 260.000 – 270.000 toendrarietganzen in Nederland.
Ook in de gemeente Hardenberg zijn de toendrarietganzen veel aanwezig in de winter, met name rond De Krim en Kloosterhaar. Ze overnachten op de plassen van de zandafgravingen nabij Kloosterhaar en Collendoorn en bij de Vloeivelden van De Krim. Rond zonsopkomst vliegen ze op en gaan ze foerageren op de omringende akkers. In de loop van februari zijn de meeste toendrarietganzen weer vertrokken richting het hoge noorden van Rusland. 

Tekst: Jari Kampjes
Foto: Ron Goosselink