logo
Openingstijden
maandag gesloten
dinsdag t/m vrijdag 10:00 - 17:00 uur
zaterdag en zondag 13:00 - 16:00 uur

Soort van de maand

Wat staat er in juli centraal?
Lees verder >>> 


foto: Jari Kampjes

logo
Openingstijden
maandag gesloten
dinsdag t/m vrijdag 10:00 - 17:00 uur
zaterdag en zondag 13:00 - 16:00 uur

Missie

Natuuractiviteitencentrum De Koppel streeft naar behoud en waar mogelijk bevordering van flora en fauna in de gemeente Hardenberg. Om dit streven ‘handen en voeten’ te geven, vervult De Koppel de volgende functies:

Centrum voor beleefactiviteiten
In deze rol bieden De Koppel en haar partners korte, inhoudelijke activiteiten voor  inwoners en recreanten, individueel of in groepen, vooral gericht op kennisvergroting. Bezoekers kunnen zes middagen per week terecht voor exposities en doeactiviteiten. Vechtdalbeleving wordt geboden via de Anjerpunten.
Daarnaast organiseert zij het jaarlijkse Vechtival en een aantal kleinere evenementen, themabijeenkomsten voor volwassenen en kindermiddagen. Ook zijn er arrangementen te boeken.
De activiteiten vinden voornamelijk plaats in De Koppel en de Koppeltuinen. Activiteiten op locatie elders zijn meer het terrein van de groene groepen, collega-organisaties en -bedrijven, maar worden wel via De Koppel aangeboden.

Educatiecentrum
Door exposities met bijbehorende programma's, cursussen en onderwijsprogramma's wordt zowel jongeren als volwassenen geleerd om het eigen handelen meer ‘natuur- en milieuvriendelijk’ te maken. De Koppel richt zich daarbij op activiteiten in het eigen centrum. Leskisten van Natuur en Milieu Overijssel voor in de klas worden via De Koppel gedistribueerd. De meeste basisscholen weten De Koppel goed te vinden, alsmede AOC De Groene Welle en een deel van (de onderbouw van) het voortgezet onderwijs.

Samenwerkingscentrum
De Koppel en haar team kunnen dit aanbod niet alleen realiseren. Binnen De Koppel werken de groene vrijwilligersgroepen mee aan het jaarprogramma. Daarbuiten wordt de samenwerking gezocht met overheden, collega-organisaties (natuurorganisaties en nme-organisaties binnen en buiten de gemeente), bedrijven en anderen bij vormgeving van het jaarprogramma, in projecten, bij onderdelen van activiteiten (bijv. bootverhuur) en bij de realisatie van catering. Verder is een grote groep Koppelvrijwilligers van binnen en buiten de groene groepen betrokken bij de dagelijkse uitvoering.
De groene groepen die bij De Koppel zijn aangesloten werken ook op inhoudelijke zaken met elkaar samen, waarbij De Koppel ontmoetingsplek en verbinder is.

Kenniscentrum
Het kenniscentrum biedt antwoord op vragen, zowel van algemeen publiek als van deskundigen. Dit gebeurt onder meer via de mediatheek en de eigen groene vrijwilligers. Omdat niet alle kennis in huis te halen is, heeft De Koppel ook een loketfunctie voor het doorverwijzen van vragen.
Het Groen Overlegplatform is de inhoudelijk adviseur aan de gemeente, waterschap en anderen bij allerlei beleidsontwikkelingen rond natuur en milieu. De Natuurdatabank Reest- en Vechtdal  biedt (onder voorwaarden) een schat aan inventarisatiegegevens over flora en fauna in de gemeente.