logo
Openingstijden
maandag gesloten
dinsdag t/m vrijdag 10:00 - 17:00 uur
zaterdag en zondag 13:00 - 16:00 uur

Soort van de maand

Wat staat er in mei centraal?
Lees verder >>> 


foto: Jari Kampjes

logo
Openingstijden
maandag gesloten
dinsdag t/m vrijdag 10:00 - 17:00 uur
zaterdag en zondag 13:00 - 16:00 uur

Naast de aangesloten groene groepen werkt De Koppel met heel veel partners samen om haar programma te kunnen aanbieden. 

Gemeente Hardenberg
De gemeente is de belangrijkste opdrachtgever voor De Koppel, voor de financiering van vaste taken en een aantal projecten. Ook wordt inhoudelijk veel afgestemd.
www.hardenberg.nl 

Waterschap Vechtstromen
Er is een meerjarige samenwerkingsovereenkomst met financiering om waterthema’s naar de doelgroepen onder de aandacht te brengen.
www.vechtstromen.nl 

Staatsbosbeheer
Al sinds de oprichting is SBB een vaste partner. Sinds 2015 geeft zij de Koppeltuinen in bruikleen aan De Koppel. Ook is er een meerjarige overeenkomst met financiële bijdrage.
www.staatsbosbeheer.nl 

Sympany
Jaarlijks ontvangt De Koppel een financiële bijdrage van Sympany (inzameling van kleding, schoeisel en overig textiel). Wanneer u uw overtollige kleding e.d. in de kledingbakken binnen de gemeente Hardenberg doet, draagt u dus ook bij aan De Koppel, en andere goede doelen.
www.sympany.nl

ROVA
Rond het thema zwerfafval wordt samengewerkt om invulling te geven aan het verpakkingsconvenant.
www.rova.nl 

Machinefabriek Brunink
De firma Brunink stelt opslagruimte beschikbaar voor De Koppel.
www.brunink.nl 

Visit Hardenberg
Om de aantrekkelijkheid van ons gebied te laten zien aan een zo groot mogelijk publiek werken wij ook samen met de vrijetijdssector, zie ook www.visithardenberg.nl.

Anjerpunten
Als Anjerpunt werken we samen met de andere punten: 
Gramsbergen, www.museumgramsbergen.nl
Beerze, www.zandmanbeerze.nl
Vilsteren, www.herbergdeklomp.nl
Hoonhorst, www.hoonhorst.nl.

Overig
Onder meer nme centra in de regio, cultuur- en welzijnsorganisaties, outdoorondernemers, Vechtparkpartners.